Zwiedzanie wystawy pamiątek Jana Pawła II w kolegiacie głogowskiej