Godziny dostępności nauczycieli dla rodziców

Dyrektor Marta Bereś – wtorek 7:00 – 8:00

Wicedyrektor Sylwia Szumińska – środa 11:00-11:30 i czwartek 12:30-13:00

Katarzyna Witczak – poniedziałek 11:00-12:00

Anna Maliszewska – środa 10:30-11:00 i środa 11:30-12:00

Dominika Cocek –  wtorek 11:00 – 11:30 i środa 11:30-12:00

Anna Gulis – środa 11:00- 11:30 i czwartek 12:00-12:30

Klaudia Aleksandrowicz – poniedziałek 11:30-12:00  i środa 11:30-12:00

Iwona Bobkiewicz – środa 11:30-12:00 i poniedziałek 11:00-11:30