O nas

Przedszkole Publiczne Nr 1 w Głogowie

Przedszkole Publiczne Nr 1 w Głogowie zostało powołane na mocy:

1. Uchwały Nr XXXII/287/2009Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 12 maja 2009 w sprawie utworzenia Przedszkola Publicznego Nr 1 z Oddziałem Żłobkowym w Głogowie

2. Aktu założycielskiego Przedszkola Publicznego Nr 1 z Oddziałem Żłobkowym w Głogowie

  • Organem prowadzącym przedszkole jest Gmina Miejska Głogów.
  • Organem nadzorującym przedszkole jest Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.
  • Przedszkole jest jednostką budżetową Gminy Miejskiej Głogów.