Rozkład dnia przedszkola

Ramowy rozkład dnia przedszkola

600 – 700
Zabawy swobodne dzieci w kącikach zainteresowań, rozmowy kierowane na tematy zgodne z zainteresowaniami dzieci.
700 – 815
Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci, służące realizacji pomysłów (zabawy konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne, zabawy integrujące grupę, ćwiczenia ogólnorozwojowe, zabawy dydaktyczne).
Ćwiczenia poranne.
815 – 830 Czynności higieniczno-samoobsługowe, przygotowanie do posiłku.
830 – 900 I śniadanie
900 – 1115 Zajęcia inspirowane przez nauczyciela rozwijające aktywność dzieci, realizowane w sali lub na powietrzu i zgodne z wybranym programem wychowania przedszkolnego.
Zabawy swobodne i organizowane, w sali lub na powietrzu. Gry i zabawy ruchowe na powietrzu, w tym: zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, zabawy badawcze, eksperymenty, spacery i wycieczki (w przypadku niesprzyjającej aury – zabawy swobodne, gry i zabawy ruchowe w salach. Zabawy ruchowe.
115 – 1130 Czynności higieniczno-samoobsługowe, przygotowanie do posiłku.
1130 – 1200 II drugi posiłek (zupa + dodatki).
1200 – 1230  Rożne formy relaksacji – odpoczynek przy bajkach czytanych przez nauczycieli, słuchanie muzyki spokojnej, klasycznej.
Dzieci z najmłodszej grupy odpoczywają na leżakach w godzinach 1200 – 1320
1230 – 1330 Organizowane i inspirowane sytuacje edukacyjne sprzyjające dziecięcej aktywności.
Zabawy swobodne dzieci.
W zależności od potrzeb praca stymulacyjno-kompensacyjna i indywidualna, z dzieckiem zdolnym i mającym kłopoty. 
W zależności od potrzeb – obserwacja pedagogiczna.
Czynności porządkowe w sali.
1330 – 1350 Czynności higieniczno-samoobsługowe, przygotowanie do posiłku.
1350 – 1420 III posiłek (drugie danie).
1420 – 1430 Czynności higieniczno-samoobsługowe wykonywane po posiłku.
1430 – 1630 Zabawy edukacyjne i wychowawcze: swobodne, inspirowane lub organizowane przez nauczyciela, kontakty okolicznościowe.
Rozchodzenie się dzieci do domu.

Realizacja podstawy programowej w godzinach od 7:00 -12:00
Lekcje religii (w grupie „Biedronki” i „Pszczółki” )oraz języka angielskiego  (w każdej z grup) odbywają się w trakcie realizacji podstawy programowej wg. ustalonego w grupach harmonogramu.