Zmiany opłat za pobyt dziecka w placówce

Szanowni Rodzice!!!

Z dniem 1.09.2022r. na podstawie art. 106 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021r. poz. 1082 t. j.) i Zarządzeniem Nr 9/2022 Dyrektora Przedszkola Publicznego nr 1 w Głogowie z dnia 15 lipca 2022 r. ulega zmianie opłata za wyżywienie.

Opłata będzie wynosić 8 zł  za każdy dzień roboczy pobytu dziecka w przedszkolu.