UWAGA RODZICE!

Poniżej znajduje się link do pobrania dla Rodziców dzieci uczęszczających do naszej placówki- zaświadczenie o zawieszeniu zajęć w Przedszkolu Publicznym Nr 1 w Głogowie.

Kiedy masz prawo do zasiłku opiekuńczego:

Możesz skorzystać z zasiłku opiekuńczego, jeśli jesteś zwolniony od wykonywania pracy, bo musisz opiekować się:

  • dzieckiem, które nie ukończyło 8 lat i wystąpiła jedna z następujących sytuacji:
  • nieprzewidziane zamknięcie żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których Twoje dziecko uczęszcza.

Zaświadczenie dla rodziców

Dyrektor Marta Bereś