UWAGA RODZICE – ZAPISY NA WAKACJE 2022 R.

 

Informujemy, że od dnia 1 kwietnia 2022 r.  do dnia 15 kwietnia  2022 r. rodzice mogą składać Kartę Zapisu + Oświadczenia + RODO o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny. Rodzic składa Kartę Zapisu do przedszkola, do którego dziecko uczęszcza w roku szkolnym 2021/2022.

Wraz z kartą zapisu o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny, należy złożyć stosowne oświadczenie, o niekorzystaniu z urlopu wypoczynkowego przez oboje rodziców w okresie, kiedy dziecko zapisane jest na dyżur, pod rygorem nieprzyjęcia dziecka na dyżur oraz klauzule informacyjną RODO. Oświadczenia i zgody stanowią integralną część Karty Zapisu – wymagane jest podpisanie wszystkich oświadczeń oraz zgód. Brak podpisanych oświadczeń i zgód spowoduje nierozpatrzenie Karty Zapisu.

PRZEDSZKOLA DYŻURUJĄ WEDŁUG NASTEPUJĄCEGO HARMONOGRAMU:

LIPIEC: PP2 -> PP3, PP7 -> PP10, PP9 -> PP1, PP17 i PP21 -> PP15, PP20 -> PP19

SIERPIEŃ: PP1 -> PP9, PP3 -> PP2, PP10 -> PP7, PP15 –> PP17 i PP21, PP19 -> PP20

karta zapisu dziecka + oświadczenia 2022

RODO – klauzula informacyjna