Drodzy Rodzice

Zapisy dzieci na miesiące wakacyjne trwają od 2 do 15 kwietnia 2024 r.

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 1 DYŻURUJE W SIERPNIU 2024 R.

Poniżej zamieszczamy informacje na temat zapisów wakacyjnych:

– rodzic składa Kartę Zapisu, jeżeli dziecko uczęszczało do placówki prowadzonej przez Gminę Miejską Głogów w roku szkolnym 2023/2024,
– rodzic składa Kartę Zapisu TYLKO do przedszkola, do którego chce zapisać dziecko na dyżur wakacyjny w roku szkolnym 2023/2024,
– zadeklarowanemu w Karcie Zapisu dziecku na okres wakacyjny, może zostać wskazana inna placówka przedszkolna znajdująca się na terenie Gminy Miejskiej Głogów,|
– oświadczenia i zgody stanowią integralną część Karty Zapisu – wymagane jest podpisanie wszystkich oświadczeń oraz zgód. Brak podpisanych oświadczeń i zgód spowoduje nierozpatrzenie Karty Zapisu.

Karty zapisów:

Klauzula informacyjna: PP1 klazula informacyjna – RODO

Karta zapisu dziecka + oświadczenia 2024 LIPIEC: karta zapisu dziecka + oświadczenia 2024 LIPIEC

Karta zapisu dziecka + oświadczenia 2024 SIERPIEŃ: karta zapisu dziecka + oświadczenia 2024 – SIERPIEŃ