UWAGA RODZICE!

ZAPISY DZIECI DO PRZEDSZKOLI NA MIESIĄCE (LIPIEC I SIERPIEŃ 2021) WAKACYJNE BĘDĄ PROWADZONE WE WSZYSTKICH PLACÓWKACH W DNIACH 1 – 15.04.2021 r..

– rodzic składa Kartę Zapisu (scan lub zdjęcie wypełnionej Karty wraz z oświadczeniami) drogą elektroniczną na adres e-mailowy przedszkola, do którego dziecko uczęszcza w roku szkolnym 2020/2021,

– złożenie Karty Zapisu w danym przedszkolu nie jest równoznaczne z tym, że przedszkole będzie czynne w okresie wakacyjnym. Zadeklarowanemu w Karcie Zapisu dziecku, na okres wakacyjny może zostać wskazana inna placówka przedszkolna znajdująca się na terenie Gminy Miejskiej Głogów,

– oświadczenia i zgody stanowią integralną część Karty Zapisu – wymagane jest podpisanie wszystkich oświadczeń oraz zgód. Brak podpisanych oświadczeń i zgód spowoduje nierozpatrzenie Karty Zapisu.

PRZEDSZKOLA DYŻURUJĄCE W LIPCU: Przedszkole Publiczne nr 1, Przedszkole Publiczne nr 3, Przedszkole Publiczne nr 7, Przedszkole Publiczne nr 10, Przedszkole Publiczne nr 15, Przedszkole Publiczne nr 19.

PRZEDSZKOLA DYŻURUJĄCE SIERPIEŃ: Przedszkole Publiczne Nr 2, Przedszkole Publiczne Nr 6, Przedszkole Publiczne Nr 5, Przedszkole Publiczne Nr 9, Przedszkole Publiczne Nr 17, Przedszkole Publiczne Nr 20, Przedszkole Publiczne Nr 21.

Zapisy odbywają się tylko pocztą elektroniczną: poczta@pp1.glogow.pl

Dokumenty do pobrania w załączniku poniżej :

– Karta zapisu dziecka + oświadczenia – wakacje 2021

– Klauzula RODO