UWAGA – zaostrzenie zasad bezpieczeństwa!!!

ORGANIZACJA ZAJĘĆ W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 1

Ze względu na bezpieczeństwo związane z COVID – 19 od 29 marca 2021 r. do 09 kwietnia 2021 r. zajęcia stacjonarne w przedszkolu i żłobku są prowadzone dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego oraz dzieci osób zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą, a także innych osób realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

WAŻNE!!!

Pozostali Rodzice będą mogli skorzystać z dodatkowego zasiłku opiekuńczego.