Uprzejmie informujemy, że trwają zapisy dzieci do pierwszej klasy na rok szkolny 2022/2023. Termin składania wniosków upływa 11 marca o godzinie 15.00

Rodzice wypełniają wniosek za pośrednictwem strony internetowej https://glogow.elemento.pl/elemento-parents/main.action  wniosek zostanie zapisany automatycznie w systemie elektronicznym – moduł Elemento.

Następnie rodzic powinien ten sam, wypełniony wniosek wydrukować i podpisać.

Wydrukowany, podpisany wniosek wraz z ewentualnymi innymi dokumentami (orzeczenia, opinie) należy zeskanować w formacie .pdf lub zrobić czytelne zdjęcie każdej strony i całość przesłać na adres mailowy wybranej szkoły:

Szkoła Podstawowa nr 2 – sekretariat@sp2glogow.pl

Szkoła Podstawowa nr 3 – sp3@www.glogow.pl

Szkoła Podstawowa nr 6 – sekretariat@sp6.glogow.pl

Szkoła Podstawowa nr 7 – sekretariat@sp7.glogow.pl

Szkoła Podstawowa nr 8 – sp8@www.glogow.pl

Szkoła Podstawowa nr 9 – sp9@www.glogow.pl

Szkoła Podstawowa nr 10 – sp10@www.glogow.pl

Szkoła Podstawowa nr 11 – sekretariat@sp11.glogow.pl

Szkoła Podstawowa nr 12 – sp12@www.glogow.pl

Szkoła Podstawowa nr 13 – sekretariat@sp13.glogow.pl

Szkoła Podstawowa nr 14 – sekretariat@sp14.glogow.pl