Sprzątanie Świata

We wrześniu po raz kolejny nasze Przedszkole przyłączyło się do

Ogólnopolskiej Akcji Sprzątania Świata.

Dzieci z najstarszych grup wyposażone w worki i rękawiczki wraz ze swoimi opiekunami porządkowały teren wokół przedszkola.

Była to świetna okazja aby przypomnieć przedszkolakom jakie mogą być skutki „zaśmiecania świata” oraz w jak łatwy sposób sami mogą segregować odpady wrzucając je do odpowiednich pojemników.

Mamy nadzieję, że takie działania zaowocują w przyszłości dobrymi ekologicznymi nawykami.