Smaki lata. Przeliczamy ilość kupionych lodów. Jakiego smaku jest najwięcej?