Rozstrzygnięcie ogólnopolskiego konkursu plastycznego „Święty Mikołaj Biskup o miłosiernym sercu”.

Bardzo serdecznie dziękujemy Poli Cwynar i Ewie Szali za godne reprezentowanie naszego przedszkola w VIII edycji ogólnopolskim konkursie plastycznym „Święty Mikołaj Biskup o miłosiernym sercu”. Celem konkursu było pogłębienie wśród dzieci wiedzy o życiu i działalności św. Mikołaja – biskupa Mury oraz rozwijanie wrażliwości dzieci na potrzeby drugiego człowieka jak również wychowanie do czynnego zaangażowania w różne formy pomocy. Dziewczynki wykazały się bardzo dużą kreatywnością i ogromnym talentem. Za udział w konkursie nasze reprezentantki otrzymały pamiątkowe dyplomy. Gratulujemy Poli i Ewie odwagi i chęci podjęcia tak trudnego wyzwania.