Praca plastyczna „Jarzębina”, „Liście” – malujemy palcami