Rekrutacja nie została zawieszona lub przerwana!!!

Ze względu na zamknięcie placówki od dnia 16.03.2020 r. wynikających z zagrożenia COVID-19 – stricte

zostało zawieszone tylko przyjmowanie wniosków w formie papierowej.