Ukraine flag waving cloudy sky background realistic 3d illustration

Drodzy Rodzice

Zachęcamy do zapoznania się z poniższym Komunikatem Ministra Zdrowia:

https://www.gov.pl/web/zdrowie/komunikat-w-sprawie-realizacji-szczepien-ochronnych-u-dzieci-ktore-przekroczyly-granice-rzeczypospolitej-polskiej-z-ukraina-w-zwiazku-z-konfliktem-zbrojnym-na-terytorium-tego-panstwa