W piątek 13 października dzieci oraz pracownicy świętowali wspólnie Dzień Edukacji Narodowej. By uczcić ten dzień przedszkolaki z grupy ” Motylki” zaprezentowały program artystyczny -recytowały wiersze, zaśpiewały piosenkę oraz przy muzyce klasycznej Franza Schuberta ” Moment musical” zatańczyły ze wstążkami, aby w ten sposób wyrazić wdzięczność dla wszystkich pracowników przedszkola. Na zakończenie dzieci wręczyły wszystkim pracownikom przedszkola drobny upominek .