W imieniu naszym jak i Fundacji Głogowskie Hospicjum
dziękujemy za zakupione znicze
oraz datki wrzucone do puszki.
Wspólnymi siłami udało nam się uzbierać 869, 40 zł. Dochód ponownie zasili konto fundacji
i przyspieszy wybudowanie w naszym mieście hospicjum.

Raz jeszcze dziękujemy.