16 września (w piątek) nasze przedszkole już po raz kolejny brało udział w akcji „Sprzątanie świata”. Tegoroczne hasło brzmi: „Wszystkie śmieci są nasze”. Wyposażeni w worki i jednorazowe rękawiczki przedszkolaki wraz z opiekunami zbierali wszystko to, co znalazło się w pobliżu placówki. Najmłodsi z wielkim zaangażowaniem uczestniczyli w tym przedsięwzięciu i widać było, że wywarło to na nich duże wrażenie. Sprzątanie świata to była lekcja poszanowania środowiska.