Rozkład dnia przedszkola

Ramowy rozkład dnia przedszkola

600 – 700
Zabawy swobodne dzieci w kącikach zainteresowań, rozmowy kierowane na tematy zgodne z zainteresowaniami dzieci.
700 – 815
Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci, służące realizacji pomysłów (zabawy konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne, zabawy integrujące grupę, ćwiczenia ogólnorozwojowe, zabawy dydaktyczne).
Ćwiczenia poranne.
815 – 830 Czynności higieniczno-samoobsługowe, przygotowanie do posiłku.
830 – 900 I śniadanie
900 – 1115 Zajęcia inspirowane przez nauczyciela rozwijające aktywność dzieci, realizowane w sali lub na powietrzu i zgodne z wybranym programem wychowania przedszkolnego.

Zabawy swobodne i organizowane, w sali lub na powietrzu. Gry i zabawy ruchowe na powietrzu, w tym: zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, zabawy badawcze, eksperymenty, spacery i wycieczki (w przypadku niesprzyjającej aury – zabawy swobodne, gry i zabawy ruchowe w salach.

Zabawa ruchowa.

115 – 1130 Czynności higieniczno-samoobsługowe, przygotowanie do posiłku.
1130 – 1200 II drugi posiłek (zupa + dodatki).
1200 – 1400 Rożne formy relaksacji.

Organizowane i inspirowane sytuacje edukacyjne sprzyjające dziecięcej aktywności.

Zabawy swobodne dzieci.

W zależności od potrzeb praca stymulacyjno-kompensacyjna i indywidualna, z dzieckiem zdolnym i mającym kłopoty. Religia, rytmika.

W zależności od potrzeb – obserwacja pedagogiczna.

1345 – 1400 Czynności higieniczno-samoobsługowe, przygotowanie do posiłku.
1400 – 1420 III posiłek (drugie danie).
1500 – 1630 Zabawy edukacyjne i wychowawcze: swobodne, inspirowane lub organizowane przez nauczyciela, kontakty okolicznościowe.

Realizacja podstawy programowej w godzinach od 7:00 -12:00