Oferta Przedszkola

Zapraszamy do naszego przedszkola

Godziny otwarcia przedszkola: 600 – 1630  

 • W naszym przedszkolu funkcjonują 4 grupy przedszkolne i 1 grupa żłobkowa.
 • Do oddziałów przedszkolnych przyjmowane są dzieci w wieku 3-6lat i do oddziału żłobkowego od 1 roku do 2,5 lat.
 • Wszystkie dzieci korzystają z pełnego wyżywienia.

Przedszkole powstało w 2009 roku. Budynek został dostosowany do potrzeb dzieci tak, aby mogły spędzać czas poza domem w jak najlepszych warunkach.

W naszej placówce dzieci mają zapewnione poczucie bezpieczeństwa, miło i twórczo spędzają czas.
Dokładamy wiele starań, by u dzieci kształtować właściwe postawy, nawyki i umiejętności. Uczestniczymy w akcjach i przedsięwzięciach ogólnopolskich, lokalnych i wewnętrznych, organizowanych przez naszych nauczycieli. Wspieramy i uczestniczymy w akcjach charytatywnych.

Osiągnięciem dzieci jest coroczny udział w konkursach plastycznych organizowanych przez MOK w Głogowie i Muzeum Archeologiczne w Głogowie. Prace dzieci były wyróżniane II i
III miejscami. W grudniu 2013r. praca dziecka została wyróżniona w ogólnopolskim konkursie „Świątecznej kartki”.

Przedszkole zapewnia

 • wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, która posiada dodatkowe uprawnienia do prowadzenia z dziećmi zajęć z zakresu: logopedii  i wczesnego wspomagania,
 • wysoki poziom zajęć wychowawczo – dydaktycznych,
 • przygotowanie dzieci do podjęcia nauki w szkole z nastawieniem na sukces,
 • wspomaganie rozwoju emocjonalnego i intelektualnego,
 • wyrównanie szans edukacyjnych dzieci,
 • uwzględnianie indywidualnych potrzeb i możliwości każdego dziecka,
 • stosowanie atrakcyjnych form i metod pracy, które pozwalają na rozwijanie i wspieranie twórczych działań dzieci w różnych sferach,
 • rozwijanie zainteresowań i zdolności dzieci,
 • wychowanie dzieci na troskliwych ludzi i wrażliwych na potrzeby innych,
 • kolorowe i funkcjonalnie urządzone sale pobytu dzieci, bogato wyposażone w pomoce dydaktyczne i zabawki, dające dzieciom poczucie ciepła i bezpieczeństwa,
 • salę gimnastyczną wyposażoną w sprzęt sportowy do ćwiczeń i zabaw ruchowych,
 • zadbany ogród przedszkolny stanowiący oazę zieleni,
 • smaczne i urozmaicone posiłki planowane przez dietetyka oraz szefa kuchni.

Oferujemy dzieciom

 • bezpłatne zajęcia dodatkowe organizowane za zgodą rodziców logopedyczne, rytmiczne i religię,
 • teatrzyki i koncerty muzyczne – opłacane przez rodziców,
 • imprezy, uroczystości tj.: Andrzejki, Mikołajki, kolędowanie, zabawę karnawałową, Powitanie pór roku (wiosny, lata, jesieni i zimy), Dzień Babci i Dziadka, Dzień Mamy, Dzień Dziecka,
 • udział w konkursach organizowanych w przedszkolu i przez instytucje zewnętrzne.

Oferujemy rodzicom

 • troskliwą opieką, rodzinną atmosferą oraz wychowaniem dzieci w poczuciu bezpieczeństwa i akceptacji połączonym z promowaniem zdrowego stylu życia,
 • współudział w życiu przedszkola,
 • rzetelną i obiektywną informację dotycząca dziecka, jego zachowania i rozwoju,
 • ustalenie form pomocy w działaniach wychowawczych i dydaktycznych,
 • zajęcia i zabawy integracyjne z aktywnym udziałem rodziców.

Zapraszamy do naszego przedszkola!