rpt

Drogie dzieci, drodzy rodzice, 

 

Zapraszamy na 6. edycję  konkursu ekologicznego  –

 „ZOSTAŃ MISTRZEM SEGREGACJI”.

 

Głównym celem konkursu organizowanego wspólnie przez Gminę Miejską Głogów oraz GPK Głogów jest edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży w zakresie zbiórki surowców wtórnych poprzez utrwalanie nawyku systematycznej zbiórki odpadów i poprawnej ich segregacji. Konkurs obejmuje segregację surowców wtórnych, które powstają w gospodarstwach domowych w zakresie: małe elektroodpady, nakrętki plastikowe, makulatura, baterie, puszki aluminiowe. Zebrane surowce  należy przekazywać do Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych(PSZOK) przy ul. Przemysłowej 7A lub  ul. Transportowej 6. Za dostarczenie surowców dzieci otrzymują „EkoPunkty”, które należy przekazać swoim wychowawcą w grupie. Uczestnicy, którzy zbiorą największą liczbę „EkoPunktów” zostaną nagrodzeni. Konkurs trwa do 31 maja 2024r. i do tego czasu można wielokrotnie wywozić zebrane surowce, a wszystkie punkty będą dopisywane na konto indywidualne dziecka. Należy pamiętać, że jeżeli ilość zebranych odpadów świadczyć będzie, że nie zostały one zebrane w jednym w gospodarstwie domowym, uczestnik konkursu zostanie zdyskwalifikowany. W załączeniu znajduje się regulamin konkursu.

regulamin-zostan-mistrzem-segregacji-2023

Zapraszamy do wzięcia udziału