Linki


 Godziny otwarcia

Godziny otwarcia Przedszkola
Poniedziałek - Piątek, 6:00 - 16:30

Godziny otwarcia Żłobka
Poniedziałek - Piątek, 6:00 -  16:30


  

 

 

 Zapraszamy do naszego przedszkola:


Godziny otwarcia przedszkola: 600 - 1630  

- W naszym przedszkolu funkcjonują 4 grupy przedszkolne i 1 grupa żłobkowa.

- Do oddziałów przedszkolnych przyjmowane są dzieci w wieku 3-6lat i do oddziału żłobkowego od 1 roku do 2,5 lat.

- Wszystkie dzieci korzystają z pełnego wyżywienia.

 

Przedszkole powstało w 2009 roku. Budynek został dostosowany do potrzeb dzieci tak, aby mogły spędzać czas poza domem w jak najlepszych warunkach.

 

W naszej placówce dzieci mają zapewnione poczucie bezpieczeństwa, miło i twórczo spędzają czas.   
Dokładamy wiele starań, by u dzieci kształtować właściwe postawy, nawyki i umiejętności. Uczestniczymy w akcjach i przedsięwzięciach ogólnopolskich, lokalnych i wewnętrznych, organizowanych przez naszych nauczycieli. Wspieramy i uczestniczymy w akcjach charytatywnych.

Osiągnięciem dzieci jest coroczny udział w konkursach plastycznych organizowanych przez MOK w Głogowie i Muzeum Archeologiczne w Głogowie. Prace dzieci były wyróżniane II i
III miejscami. W grudniu 2013r. praca dziecka została wyróżniona w ogólnopolskim konkursie „Świątecznej kartki”.

 

 

Przedszkole zapewnia:

- wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, która posiada dodatkowe uprawnienia do prowadzenia z dziećmi zajęć z zakresu: logopedii  i wczesnego wspomagania,

- wysoki poziom zajęć wychowawczo – dydaktycznych,

- przygotowanie dzieci do podjęcia nauki w szkole z nastawieniem na sukces,

- wspomaganie rozwoju emocjonalnego i intelektualnego,

- wyrównanie szans edukacyjnych dzieci,

- uwzględnianie indywidualnych potrzeb i możliwości każdego dziecka,

- stosowanie atrakcyjnych form i metod pracy, które pozwalają na rozwijanie i wspieranie twórczych działań dzieci w różnych sferach,

- rozwijanie zainteresowań i zdolności dzieci,

- wychowanie dzieci na troskliwych ludzi i wrażliwych na potrzeby innych,

- kolorowe i funkcjonalnie urządzone sale pobytu dzieci, bogato wyposażone w pomoce dydaktyczne i zabawki, dające dzieciom poczucie ciepła i bezpieczeństwa,

- salę gimnastyczną wyposażoną w sprzęt sportowy do ćwiczeń i zabaw ruchowych,

- zadbany ogród przedszkolny stanowiący oazę zieleni,

- smaczne i urozmaicone posiłki planowane przez dietetyka oraz szefa kuchni.

 

Oferujemy dzieciom:

- bezpłatne zajęcia dodatkowe organizowane za zgodą rodziców logopedyczne, rytmiczne i religię,

- teatrzyki i koncerty muzyczne – opłacane przez rodziców,

- imprezy, uroczystości tj.: Andrzejki, Mikołajki, kolędowanie, zabawę karnawałową, Powitanie pór roku (wiosny, lata, jesieni i zimy), Dzień Babci i Dziadka, Dzień Mamy, Dzień Dziecka,

- udział w konkursach organizowanych w przedszkolu i przez instytucje zewnętrzne.

 

Oferujemy rodzicom:

- troskliwą opieką, rodzinną atmosferą oraz wychowaniem dzieci w poczuciu bezpieczeństwa i akceptacji połączonym z promowaniem zdrowego stylu życia,

- współudział w życiu przedszkola,

- rzetelną i obiektywną informację dotycząca dziecka, jego zachowania i rozwoju,

- ustalenie form pomocy w działaniach wychowawczych i dydaktycznych,

- zajęcia i zabawy integracyjne z aktywnym udziałem rodziców.

 

Zapraszamy do naszego przedszkola

 

 

Napisz do nas!

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

6-latek